Tự Tình

Gió cuốn hồn em, gió cuốn tôi
Đến chân trời mới thật xa xôi
Nơi đó có tôi, em và kẻ lạ
Tôi đứng một mình em sánh đôi

2018 tại 61 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bài trước
Bài tiếp theo

Bình luận