Quay Xe là gì? Thuật ngữ Quay Xe là gì?

Trong nghệ thuật kể truyện, Quay Xe (Plot Twist) là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một thông tin hoặc sự kiện bất ngờ làm đảo lộn những hiểu biết/dự đoán trước đó của khán giả của về câu truyện.

Viễn Zu
Viễn Zuhttps://vienzu.com/
Viễn Zu không phải là tên thật của tôi, không phải tôi có điều gì giấu giếm mà chỉ là do tôi muốn người đọc tập trung vào nội dung của các bài viết.

Bình luận

85Thành viênThích
28Người theo dõiTheo dõi
1Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiTheo dõi