Tag:Khế Ước Xã Hội

Từ Rừng ra Phố

Người hiện đại (Homo sapiens) được hình thành ở những đồng cỏ Châu Phi khoảng 200.000 đến 250.000 năm về trước. Từ khi xuất...