Tag:Chuyện Người Tuỳ Nữ

5 câu chuyện mà Margaret Atwood yêu thích nhất

Margaret Atwood là nhà thơ, nhà văn… người Canada. Bà đã được cấp nhiều bằng đại học danh dự và trao tặng hơn 55 giải thưởng văn học của Canada và quốc tế.