fbpx

Quá trình Âu hóa và Chống Âu hóa tại Việt Nam

Quá trình Âu hóa và Chống Âu hóa tại Việt Nam

Các nước phương tây sử dụng tư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền như một quân bài để đồng hóa và kiểm soát Việt Nam.

Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc ở châu Á. Theo truyền thuyết, Nhà nước Việt Nam xuất hiện từ năm 2879 TCN với tên Xích Quỷ, nhưng thông tin này không thể kiểm chứng. Vào khoảng thế kỷ 8 TCN (thời đồ sắt), đã xuất hiện nhà nước đầu tiên của người Việt trên miền Bắc Việt Nam. Người Việt cũng là tổ tiên của nền văn minh lúa nước mà truyền nhân của nó là Văn hóa Hà Mỗ Độ, Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa Hòa Bình ở khu vực sông Dương Tử và Miền Bắc Việt Nam ngày nay. Trên thế giới, Người Việt có sự gắn kết chặt chẽ do lối sống định canh định cư và văn hóa làng xã.

Trong khi đó, nền tảng của văn hóa phương Tây là ý tưởng của chủ nghĩa duy lý trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, đặc biệt là tôn giáo, được phát triển bởi triết học Hy Lạp, chủ nghĩa kinh việnchủ nghĩa nhân văn. Giáo hội Công giáo trong nhiều thế kỷ là trung tâm của sự phát triển các giá trị, ý tưởng, khoa học, luật pháp và thể chế cấu thành nền văn minh phương Tây. Chủ nghĩa kinh nghiệm sau đó đã đưa ra phương pháp khoa học trong cuộc cách mạng khoa học và Khai sáng.

Sau cuộc cách mạng công nghiệp, các nước phương tây có sức mạnh vượt trội nhờ các sáng chế của mình. Họ đã giăng buồm ra khơi và đô hộ các dân tộc khác thế giới vì tư tưởng phân biệt chủng tộc, tôn giáo; vốn có nguồn gốc từ việc phân biệt những tín đồ và những kẻ ngoại đạo của Giáo hội công giáo Rôma.

Ngày nay, các nước phương tây đã sáng chế ra cái gọi là chủ nghĩa tự do, thể chế dân chủ, nhân quyền như một loại tôn giáo bắt buộc dành cho tất cả các quốc gia trên thế giới để làm suy yếu, đồng hóa và giữ các quốc gia khác trong tầm kiểm soát.

Trong khả năng của mình, nếu có thể, hãy trợ giúp đỡ trang bằng cách gửi tiền về số tài khoản/tài khoản đích: vienzu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Xin cảm ơn!

Viễn Zu
Viễn Zuhttps://vienzu.com/
Cuộc sống là một hành trình bất tận: hồi tưởng quá khứ, cảm nhận thực tại và mơ về tương lai.