Đọc Xem

Đọc sách “Để hiệu quả trong công việc” của Brian Tracy

Bài đánh giá của Viễn Zu về Cuốn sách “Để hiệu quả trong công việc” của tác giả Brian Tracy.

Đọc sách “Bí mật tư duy triệu phú” của tác giả “T. Harv Eker”

Ghi chép của Viễn Zu về Cuốn sách “Bí mật tư duy triệu phú” của tác giả T. Harv Eker.

Đọc sách “Thói quen quyết định tốc độ công việc” của tác giả ‘Yamamoto Noriaki’

Ghi chép của Viễn Zu về Cuốn sách “Thói quen quyết định tốc độ công việc” của tác giả Yamamoto Noriaki.
85Thành viênThích
28Người theo dõiTheo dõi
1Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiTheo dõi