Tự Học

Tìm hiểu về màu sắc và 6 phương pháp phối màu căn bản

Tìm hiểu màu sắc là gì? Nguyên lý về màu sắc, những thuộc tính của màu sắc, mối liên hệ giữa màu sắc và cảm xúc và những phương pháp phối màu căn bản.

Đọc sách “Thói quen quyết định tốc độ công việc” của tác giả ‘Yamamoto Noriaki’

Bài đánh giá của Viễn Zu về Cuốn sách “Thói quen quyết định tốc độ công việc” của tác giả Yamamoto Noriaki.

Mặt trái của việc tôn thờ sự hoàn hảo

Mong muốn hoàn hảo dường như là một động lực tốt để chúng ta không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân tốt hơn,...