Viết Văn

Học viết văn cùng Viễn Zu (bản thảo)

Giới thiệu chi tiết về quy trình làm việc, công việc thường ngày của Nhà Văn.

Hướng dẫn sử dụng thông tin từ nguồn và viết ghi chú

Mục đích của việc sử dụng thông tin từ nguồn là để bổ trợ hoặc làm rõ quan điểm của bạn. Vì vậy, bạn...

Đạo văn là gì? Hướng dẫn tránh vô tình đạo văn

Học tập, nghiên cứu là quá trình khám phá, thu nhận những kiến thức và kỹ năng mới. Trong hầu hết trường hợp, kiến...

Một số điều luật mà Nhà Biên Soạn cần nắm rõ

Luật Sở Hữu Trí Tuệ được tạo ra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các giả và cá nhân, tổ...

5 câu chuyện mà Margaret Atwood yêu thích nhất

Margaret Atwood là nhà thơ, nhà văn… người Canada. Bà đã được cấp nhiều bằng đại học danh dự và trao tặng hơn 55 giải thưởng văn học của Canada và quốc tế.