Từ Điển

#1 Plot Twist là gì?

Trong cuộc sống thường ngày, Plot Twist có nghĩa là bước ngoặt. Nhưng trong nghệ thuật, từ này lại có nghĩa là cú quay xe và đây là tên của một thủ pháp nghệ thuật.

#2 Cliffhanger là gì?

Trong cuộc sống thường ngày, Cliffhanger được gọi là kể chuyện giữa chừng. Nhưng trong nghệ thuật, nó là một thủ pháp nghệ thuật có tên là cái kết bỏ lửng.