Mặt trái của việc tôn thờ sự hoàn hảo

Mong muốn hoàn hảo dường như là một động lực tốt để chúng ta không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân tốt hơn, tạo ra những sản phẩm tốt hơn… Nhưng mong muốn hoàn hảo cũng vô tình tạo ra nỗi sợ hãi… với những thứ không hoàn hảo.

Tất cả chúng ta đều được sinh ra là một con người bình dị, có cả ưu điểm và nhược điểm, có cả mặt tốt và mặt xấu; và chúng ta lớn nên mỗi ngày với chỉ một chút xíu hiểu biết về thế giới và cách mà thế giới này đang vận hành. Chúng ta trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã, mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thử nghiệm thất bại.

Nhưng đôi khi nỗi sợ hãi vấp ngã, thất bại và không hoàn hảo làm tê liệt ý chí, ngăn cản chúng ta khám phá và thử nghiệm để mạnh mẽ hơn.

Bình luận