Hoa Sữa Trung Hòa

Trung Hòa ngày tháng tư
Trái sữa nở đầy đường
Bay tung tăng theo gió
Nơi kẻ đón người đưa

Còn em người thiếu nữ
Gió hướng về phương nào
Một mai ai đưa đón
Mai này nhớ người xưa

Sáng tác ngày 18 tháng 2 năm 2019

Bình luận