Giận làm chi?

Giận làm chi,
Buồn làm chi,
Chuyện ong ve?
Cái nắng trưa hè,
Đã làm em đủ mệt?
Người đến rồi đi,
Như gió thoảng trưa hè.
Chấp trách làm chi em ơi!
Bên kia đường nước mía ngọt lịm
Góc đàng kia vải chín giữa mùa
Lúc này đây biết bao điều tươi đẹp
Cớ sao em chọn ôm lấy nỗi buồn.

08:23 ngày 01/07/2018 tại 61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bình luận