Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
28 C
Hanoi

Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Đại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai.

Thường trực Ban Bí thư là chức danh do Bộ Chính trị chỉ định, có nhiệm vụ phụ trách, chủ trì công việc hàng ngày của Ban Bí thư.

Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương thành lập, gồm Tổng bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu.

Ban Bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng, gồm: Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.

Viễn Zu
Viễn Zuhttps://vienzu.com/
Viễn Zu không phải là tên thật của tôi, không phải tôi có điều gì giấu giếm mà chỉ là do tôi muốn người đọc tập trung vào nội dung của các bài viết.

Bài Liên Quan

Bình luận