Cookies

Cookie là gì?

Những công nghệ này về cơ bản là những tập tin dữ liệu nhỏ được đặt trong máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn (gọi chung là “thiết bị”) cho phép chúng tôi ghi lại các thông tin khi bạn truy cập hoặc tương tác với các website, dịch vụ, ứng dụng, tin nhắn và công cụ khác của chúng tôi. Mặc dù những công nghệ này thường được gọi chung là “Cookie”, nhưng từng công nghệ hoạt động hơi khác nhau một chút và sẽ được giải thích sâu hơn bên dưới:

Cookie: Đây là những tập tin văn bản nhỏ (thường được tạo thành từ các chữ cái và con số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một website hoặc xem một tin nhắn. Các cookie cho phép một website nhận dạng một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Có một số loại cookie: 

  • Cookie phiên hết hạn vào lúc kết thúc phiên trình duyệt của bạn và cho phép chúng tôi liên kết các hoạt động của bạn trong suốt phiên trình duyệt cụ thể đó.
  • Cookie dài hạn được lưu trữ trên thiết bị của bạn ở giữa các phiên trình duyệt, cho phép chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn hoặc hoạt động của bạn trên nhiều trang.
  • Cookie của bên thứ nhất là những cookie được đặt bởi một website mà người dùng đang truy cập tại một thời điểm để duy trì lâu dài các cài đặt của bạn (ví dụ như khi đang ở trong trang của chúng tôi).
  • Cookie của bên thứ ba do một website hoặc miền khác với website hoặc miền mà bạn đang truy cập đặt trong trình duyệt của bạn. Nếu một người dùng truy cập một website và một đối tượng khác đặt một cookie thông qua website đó thì đây sẽ là cookie của bên thứ ba.

Khi bạn truy cập vào một website sử dụng cookie, bạn có thể được yêu cầu điền mẫu đơn cung cấp thông tin cá nhân; chẳng hạn như tên, địa chỉ email và các sở thích của bạn. Thông tin này được đóng gói thành một cookie và gửi đến trình duyệt của bạn (Chrome, Firefox, v.v.), sau đó trình duyệt lưu trữ thông tin để sử dụng về sau này. Lần tiếp theo khi bạn truy cập vào cùng website đó, trình duyệt của bạn sẽ gửi cookie đến máy chủ. Tin nhắn được gửi về cho máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.

Cách quản lý cookie?

Bạn có thể chặn các cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một vài cookie. Các trình duyệt internet cho phép bạn thay đổi các cài đặt cookie của mình. Những cài đặt này thường được tìm thấy trong menu ‘tùy chọn’ hoặc ‘ưu tiên’ của trình duyệt internet của bạn. Để hiểu các cài đặt này, các liên kết sau đây có thể hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn ‘Trợ giúp’ trong trình duyệt internet của mình để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn muốn rút sự chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào, bạn sẽ cần phải xóa các cookie bằng các cài đặt trình duyệt internet của mình.

Thông tin khác về cookie