fbpx

Các bài viết gần đây nhất của:

Financial Times

Financial Times hay Thời báo tài chính là một tờ báo về kinh doanh quốc tế. Tờ báo ra hàng ngày tại London và 23 thành phố trên toàn thế giới.

Petroyuan đã chấm dứt thời kỳ thống trị của Petrodollar

Sự xuất hiện của Petroyuan đang chấm dứt sự thống trị của Petrodollar. Trật tự trao đổi năng lượng mới trên thế giới đang hình thành.

Câu chuyện kinh dị của các ngân hàng trung ương

Một cuộc khủng hoảng thanh khoản có thể gây thiệt hại về uy tín sau khi các ngân hàng trung ương phản ứng chậm chạp trước lạm phát