fbpx

Các bài viết gần đây nhất của:

Chính Phủ

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt: Chính phủ Việt Nam) là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm và bổ nhiệm 2 phó thủ tướng

Chiều ngày 5/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc việc miễn nhiệm và bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng